NNR Congres 19 januari

Ik organiseer een congres voor het Nationaal Netwerk Risicomanagement op 19 januari 2017. Druk met organiseren en werven: het belooft een bijzondere dag te worden!
Het thema?
“Koers bepalen in de risicosamenleving van de 21e eeuw”

Sturen op risico’s in een samenleving

van toenemende onvoorspelbaarheid

Het onderwerp slaat vooral aan op de onvoorspelbaarheid, als het gaat over grip krijgen op een steeds innovatievere, en daarmee onvoorspelbare wereld. Iedereen ervaart de snelheid van verandering, een andere vorm van regie en beheersing is daarom nodig: welk gedrag, welke processen, methodieken helpen bij het beste antwoord hierop? Met onder andere als sprekers: Aimé Heene, Tom Touber, Brenno de Winter, Ed Vosselman, Sandra Lutchman, en Aukje Hassoldt.